Skip to content

Prof. Alessandro Mantelero at the Catalan Data Protection Authority giving a talk on data protection and AI regulation, 20 September 2022

L’expert del Comitè Europeu de Protecció de Dades, Alessandro Mantelero, ha defensat avui, en el marc de la cloenda del Curs de formació especialitzada per a delegats i delegades de protecció de dades, que la proposta europea per regular l’aplicació dels sistemes d’intel·ligència artificial (IA) presenta punts febles, com ara la manca d’eines per avaluar el risc de les aplicacions, i, també, que no impulsa la participació ciutadana en el desenvolupament dels projectes que els puguin afectar.

L’expert del Comitè Europeu de Protecció de Dades i professor de Dret Privat i titular de la Càtedra Jean Monnet de Societats Digitals Mediterrànies i Dret a la Universitat Politècnica de Torí, Alessandro Mantelero, ha valorat avui la proposta de regulació de la Unió Europea sobre intel·ligència artificial, que ha d’establir les bases i els límits a l’hora de desenvolupar aplicacions amb aquest tipus de tecnologia a Europa.

Per a Mantelero, la proposta no suposa una regulació estricta del sector, a diferència del que va succeir amb el Reglament general de protecció de dades, que clarament apostava per la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania. En el marc de l’acte de cloenda de la segona edició del Curs de formació especialitzada per a delegats i delegades de protecció de dades de les administracions públiques i el seu sector públic, organitzat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), l’expert ha explicat que la proposta normativa de la IA se centra principalment a regular aplicacions d’alt risc, i deixa de banda el gruix d’aplicacions de risc mitjà i baix, que són les que afecten el dia a dia de moltes persones. […]

Here the full text on the Catalan Data Protection Authority website: La proposta de regulació d’Europa en intel·ligència artificial busca un difícil equilibri entre els drets humans i el desenvolupament del mercat